Товарна біржа "Львівська Універсальна"

ГОЛОВНЕ МЕНЮ
ПОШУК

Документи

Текст для друку ДОВІДН?К ІНКОТЕРМС

1. МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ІНКОТЕРМС

Метою Інкотермс є забезпечення комплекту міжнародних правил по тлумаченню найбіль?е ?ироко використовуваних торговельних термінів в області зовні?ньої торгівлі. Таким чином, можна уникнути або, принаймні, у значній мірі скоротити невизначеність різної інтерпретації таких термінів у різних країнах.

Найчасті?е сторони, що укладають контракт, незнайомі з різною практикою ведення торгівлі у відповідних країнах. Це може послужити причиною непорозумінь, розбіжностей і судових розглядів з порожньою витратою часу, що випливає, і гро?ей. Для дозволу всіх цих проблем Міжнародна торговельна палата опублікувала впер?е в 1936 році звід міжнародних правил для точного визначення торговельних термінів. Ці правила відомі як Інкотермс 1936. Виправлення і доповнення були пізні?е зроблені в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і в даний час у 2000 році для приведення цих правил у відповідність із сучасною практикою міжнародної торгівлі.

Варто підкреслити, що сфера дії Інкотермс обмежена питаннями, зв'язаними з правами й обов'язками сторін договору закупівлі-продажу у відно?енні постачання проданих товарів (під словом товари тут маються на увазі матеріальні товари, крім нематеріальних товарів, такі як комп'ютерне програмне забезпечення).

Найбіль?е часто в практиці зустрічаються два варіанти неправильного розуміння Інкотермс. Пер?им є неправильне розуміння Інкотермс як те, що мають біль?е відно?ення до договору перевезення, а не до договору закупівлі-продажу. Другим є іноді неправильне представлення про те, що вони повинні охоплювати всі обов'язки, що сторони хотіли б включити в договір.

Як завжди підкреслювалося Міжнародною торговельною палатою, Інкотермс мають справу тільки з відносинами між продавцями і покупцями в рамках договорів закупівлі-продажу, біль? того, тільки у визначених аспектах.

У той час, коли експортерам і імпортерам важливо враховувати фактичні відносини між різними договорами, необхідними для здійснення міжнародної угоди продажу - де необхідний не тільки договір закупівлі-продажу, але і договори перевезення, страхування і фінансування - Інкотермс відносяться тільки до одного з цих договорів, а саме договору закупівлі-продажу.

Проте, договір сторін використовувати визначений термін має значення і для всіх ін?их договорів. Приведемо ли?е кілька прикладів: погодив?ись на умови CFR або CIF, продавець не може виконати цей договір будь-яким ін?им видом транспорту, крім морського, тому що по цих умовах він повинний представити покупцю коносамент або ін?ий морський транспортний документ, що просто неможливо при використанні ін?их видів транспорту. Біль? того, документ, необхідний відповідно до документального кредиту, буде обов'язково залежати від засобів транспортування, що будуть використані.

По-друге, Інкотермс мають справу з деякими визначеними обов'язками сторін - такими як обов'язок продавця поставити товару в розпорядження покупця або передати його для перевезення або доставити його в пункт призначення - і з розподілом ризику між сторонами в цих випадках.

Далі, вони зв'язані з обов'язками очистити товар для експорту й імпорту, упакуванням товару, обов'язком покупця прийняти постачання, а також обов'язком представити підтвердження того, що відповідні зобов'язання минулого належним образом виконані. Хоча Інкотермс украй важливі для здійснення договору купівлі - продажу, велика кількість проблем, що можуть виникнути в такому договорі, узагалі не розглядаються, наприклад, передача права володіння, ін?і права власності, пору?ення домовленості і наслідку таких пору?ень, а також звільнення від відповідальності у визначених ситуаціях. Варто підкреслити, що Інкотермс не призначено для заміни умов договору, необхідних для повного договору купівлі - продажу або за допомогою включення нормативних умов, або індивідуально обговорених умов.

Інкотермс узагалі не мають справи з наслідками пору?ення договору і звільненням від відповідальності внаслідок різних пере?код. Ці питання повинні дозволятися ін?ими умовами договору купівлі - продажу і відповідних законів.

Інкотермс споконвічно завжди призначалися для використання в тих випадках, коли товари продавалися для постачання через національні границі: таким чином, це міжнародні торговельні терміни. Однак, Інкотермс на практиці найчасті?е включаються в договори для продажу товарів винятково в межах внутрі?ніх ринків. У тих випадках, коли Інкотермс використовуються таким чином, як статті А.2. та Б.2. і будь-які ін?і умови ін?их статей, що стосуються експорту й імпорту, звичайно, стають зайвими.

2. ЧОМУ ІНКОТЕРМС ПЕРЕГЛЯДАЮТЬСЯ?

Основною причиною послідовних редакцій Інкотермс була необхідність адаптувати їх сучасній комерційній практиці. Так, при перегляді 1980 був уведений термін Франко перевізник (тепер FCA) для розгляду частих випадків, коли пунктом одержання товару при морській торгівлі біль? не був традиційний пункт FOB (проходження через поручні судна), а пункт на су?і перед навантаженням на борт судна, де товар був покладений у контейнер для наступного транспортування морем або комбінацією різних транспортних засобів (так називані змі?ані або мультимодальные перевезення).

Далі, при перегляді Інкотермс у 1990 статті, що стосуються обов'язки продавця надати підтвердження постачання, дозволили замінити паперову документацію EDI- повідомленнями за умови, що сторони заздалегідь домовилися здійснювати спілкування за допомогою електронної по?ти. Немає необхідності говорити, що постійно починаються зусилля по удосконалюванню складання і представлення Інкотермс із метою полег?ення їхнього практичного здійснення.

3. ІНКОТЕРМС 2000

Протягом процесу редагування, що зайняв приблизно два роки, Міжнародна торговельна палата постаралася залучити ?ироке коло працівників світової торгівлі, представлених різними секторами в національних комітетах, за посередництвом яких працює Міжнародна торговельна палата, до висловлення своїх поглядів і відгуків на наступні проекти. Було приємно бачити, що цей процес редагування викликав набагато біль?е відгуків з боку користувачів в усьому світі, чим кожна з попередніх редакцій Інкотермс. Результатом цього діалогу з'явилися Інкотермс 2000, у які, як може показатися, у порівнянні з Інкотермс 1990 внесене незначна кількість змін. Зрозуміло, однак, що Інкотермс тепер визнано в усьому світі, і тому Міжнародна торговельна палата вирі?ила закріпити це визнання й уникати змін заради самих змін. З ін?ого боку, були прикладені значні зусилля для забезпечення ясного і точного відображення практики торгівлі формулюваннями, використовуваними в Інкотермс 2000. Крім того, значні зміни були внесені до двох областей:

- митне очищення і здійснення митних платежів по термінах FAS і DEQ;

- обов'язку по навантаженню і розвантаженню по терміну FCA.

Усі зміни, істотній і формальні, були зроблені на основі ретельних досліджень серед користувачів Інкотермс. Особлива увага була приділена запитам, отриманим з 1990 року Групою експертів Інкотермс, організованої як додаткову службу для користувачів Інкотермс.

4. ВКЛЮЧЕННЯ ІНКОТЕРМС У ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

З урахуванням змін, час від часу внесених у Інкотермс, важливо забезпечити, щоб у кожному випадку, коли сторони мають намір уключити Інкотермс у свій договір купівлі - продажу, завжди було зроблене чітке посилання на діючий у даний час варіант Інкотермс. Цьому можна з легкістю не додати значення, коли, наприклад, робиться посилання на біль? ранній варіант у стандартних формах договору або в бланках замовлення, використовуваних торговцями. Відсутність посилання на поточний варіант може потім привести до розбіжностей щодо того, чи мають намір сторони включити даний варіант або біль? ранній варіант у якості складового їхнього договору. Торговці, що бажають використовувати Інкотермс 2000 повинні чітко вказати, що вони в договорі купівлі - продажу керуються Інкотермс 2000.

5. СТРУКТУРА ІНКОТЕРМС

У Інкотермс 1990 умови були для полег?ення розуміння згруповані в чотири категорії, що відрізняються між собою власне кажучи: починаючи з терміна, відповідно до якого продавець тільки надає товар покупцю на власній території продавця (E - термін - EX WORKS); далі йде друга група, відповідно до якої продавець зобов'язаний поставити товар перевізнику, призначеному покупцем (F - терміни - FCA, FAS і FOB); далі C - терміни, відповідно до яких продавець повинний укласти контракт на перевезення, але не приймаючи на себе ризик втрати або у?кодження товару або додаткові витрати внаслідок подій, що мають місце після відвантаження і відправлення (CFR, CIF, CPT і CIP); і, наре?ті, D - терміни, при яких продавець повинний нести усі витрати і ризики, необхідні для доставки товару в країну призначення (DAF, DES, DEQ, DDU і DDP). Наступна таблиця являє собою класифікацію торговельних термінів.

ІНКОТЕРМС 2000

Група Е Відправлення EXW Франко завод (... назва місця)
Група F Основне перевезення не оплачене FCA Франко перевізник (... назва місця призначення)
FAS Франко уздовж борта судна (... назва порту відвантаження)
FOB Франко борт (... назва порту відвантаження)
Група С Основне перевезення оплачене CFR Вартість і фрахт (... назва порту призначення)
CIF Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)
CPT Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця призначення)
CIP Фрахт/перевезення і страхування оплачені до (... назва місця призначення)
Група D Прибуття DAF Постачання до границі (... назва місця доставки)
DES Постачання із судна (... назва порту призначення)
DEQ Постачання з пристані (... назва порту призначення)
DDU Постачання без оплати мита (... назва місця призначення)
DDP Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

Далі під усіма термінами, як і в Інкотермс 1990, що відповідають обов'язки сторін зведені в групи під статтями, де кожна стаття з боку продавця відбиває положення покупця відносного даного питання.

6. ТЕРМІНОЛОГІЯ

При розробці Інкотермс 2000 прикладені значні зусилля для досягнення максимально можливої і бажаної погодженості у відно?енні різних виражень, використовуваних у тринадцятьох термінах. Таким чином, вдалося уникнути використання різних формулювань для вираження того самого значення. Крім того, по можливості використовувалися вираження, уживані в Конвенції ООН про договори з продажу товарів.

Відправник вантажу

У деяких випадках було необхідно використовувати той самий термін для передачі двох різних значень просто тому, що не було підходящої альтернативи. Працівники торгівлі знайомі з цими труднощами як стосовно до договорів купівлі - продажу, так і до договорів перевезення. Так, наприклад, термін відправник вантажу (shipper) означає як людину, що передає товар для перевезення, так і людини, що укладає договір з перевізником: однак ці два відправники вантажу можуть бути різними людьми, наприклад, за договором з терміном FOB, де продавець передає товар для перевезення, а покупець бере контракт із перевізником.

Постачання

Особливо важливо відзначити, що термін постачання використовується в Інкотермс у двох різних змістах. По-пер?е, він використовується для визначення моменту, коли продавець виконав свої зобов'язання по постачанню, визначені в статтях А.4. Інкотермс. По-друге, термін постачання також використовується стосовно до обов'язку продавця одержати або прийняти постачання товару, обов'язок, що з'являється в статтях Б.4. збірника Інкотермс. При використанні в цьому другому випадку слово постачання означає, по-пер?е, що покупець приймає саму природу C - термінів, а саме, що продавець виконує свої обов'язки по відвантаженню товарів, і, по-друге, що покупець зобов'язаний прийняти товар. Цей останній обов'язок важливий, щоб уникнути непотрібних платежів за збереження товару до того моменту, як покупець забере товар. Таким чином, відповідно до термінів CFR і CIF покупець зобов'язаний прийняти постачання товарів і прийняти їх від перевізника. Якщо покупець не виконає цього зобов'язання, він може стати зобов'язаним від?кодувати збитки продавцю, що уклав договір перевезення з перевізником, або ж покупець може бути зму?ений оплатити простій, для того щоб перевізник видав йому товар. Коли в даному випадку говориться, що покупець зобов'язаний прийняти постачання, це не означає, що покупець прийняв товар як задовольняючому договору купівлі - продажу, але тільки той факт, що продавець виконав своє зобов'язання передати товар для перевезення відповідно до договору перевезення, що він повинний укласти відповідно до умов статей А.3 а) C - термінів. Таким чином, якщо після прийняття товару в пункті призначення покупець знайде, що товар не задовольняє умовам договору купівлі - продажу, він зможе використовувати будь-як міри, що йому надані договором купівлі - продажу і відповідним законом проти продавця. Як уже вказувалося, ці питання знаходяться цілком поза зоною дії Інкотермс.

Де потрібно, у Інкотермс 2000 застосовується вираження надавати товар у розпорядження покупця у визначеному місці. Дане вираження має те ж саме значення, як і вираження передати товар, використовуване в Конвенції ООН про договори з продажу товарів.

Звичайний

Слово звичайний з'являється в декількох термінах, наприклад, у терміну Франко Завод щодо часу доставки (А.4.) і в C - термінах щодо документів, що продавець зобов'язаний надати, і договору перевезення, що продавець повинний забезпечити (А.8., А.3.). Звичайно, може бути важко точно сказати, що означає слово звичайний, однак у багатьох випадках можливо точно визначити, що працівники торгівлі звичайно роблять, і тоді ця практика може стати керівництвом. У цьому змісті слово звичайний є біль? корисним, чим слово розумний, котре вимагає оцінки не з погляду світової практики, а щодо біль? важкого принципу сумлінності і чесності. У деяких обставинах цілком може бути необхідним вирі?ити, що значити розумний. Однак, по приведених причинах у Інкотермс слово звичайний у біль?ості випадків переважні?е, ніж слово розумний.

Збори

Щодо обов'язку очистити товари для імпорту необхідно визначити, що мається на увазі під зборами, що повинні бути оплачені при імпорті товарів. Відповідно до терміна DDP у статті А.6. Інкотермс 1990 використовувалося вираження офіційні збори, оплачувані при експорті й імпорті товару. Відповідно до терміна DDP у статті А.6. Інкотермс 2000 слово офіційні було опущено через те, що це слово викликало невизначеність при визначенні того, чи були збори офіційними чи ні. При видаленні цього слова не передбачалася істотна зміна значення. Збори, що повинні бути оплачені, стосуються тільки тих зборів, що є необхідним наслідком імпорту як такого і які повинні бути тому оплачені відповідно до відповідних правил імпорту. Будь-які додаткові збори, стягнуті приватними сторонами в зв'язку з імпортом, такі як збори за збереження, не зв'язані з обов'язком очищення товарів, не включаються в ці збори. Однак, результатом виконання цього зобов'язання цілком можуть виявитися деякі витрати митних брокерів або експедиторів вантажів, якщо сторона, що несе це зобов'язання, не виконує сама цю роботу.

Порти, місця, пункти і приміщення

У відно?енні вказівки місця, куди повинні бути доставлені товари, у Інкотермс використовуються різні терміни. У термінах, призначених для використання винятково при перевезеннях товарів морським ?ляхом - таких як FAS, FOB, CFR, CIF, DES і DEQ - використовувалися вираження порт відвантаження і порт призначення. В всіх ін?их випадках використовувалося слово місце. У деяких випадках представляється необхідним також указувати пункт усередині порту або місця, тому що продавцю може бути потрібним знать не тільки те, що товар повинний бути доставлений у визначений район, такий, як місто, але і де усередині цього міста товар повинний бути наданий у розпорядження покупця. У договорах продажів така інформація часто відсутня, і тому Інкотермс передбачають: якщо не був обговорений конкретний пункт усередині погодженого місця, і при наявності декількох таких пунктів, продавець може вибрати пункт, що найбіль?е вла?товує його (див., наприклад, термін FCA стаття А.4.). Там, де пунктом доставки є місце продавця, використовувалося вираження приміщення продавця (термін FCA стаття А.4.).

Корабель і судно

У термінах, призначених для використання при перевезеннях товарів морським ?ляхом, вираження судно і корабель використовуються як синоніми. Немає необхідності говорити, що повинно бути використаний термін судно, коли він входить у сам торговельний термін, такий як франко уздовж борта судна (FAS) і доставка із судна (DES). Також з урахуванням традиційного уживання вираження перехід за поручні судна в терміну FOB слово судно повинне бути ужите в цьому зв'язку.

Перевірка й огляд

У статтях А.9. і Б.9. збірника Інкотермс заголовки перевірка - упакування і маркірування й огляд товару використовувалися відповідно. Хоча слова перевірка й огляд майже синоніми, представилося доцільним використовувати пер?е слово у відно?енні зобов'язання продавця по доставці у відповідності зі статтею А.4. і зали?ити друге слово для конкретного випадку, коли виконується огляд перед відвантаженням, тому що такий огляд звичайно необхідний тільки коли покупець або органи влади країни експорту або імпорту хочуть переконатися, що товар відповідає умовам договору або офіційних умов, пер? ніж товар відвантажений.

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ ПО ПОСТАЧАННЮ

Інкотермс зосередж
(7613 Переглядів )