Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 2012 р. №

Про затвердження Положення про організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини

З метою вдосконалення механізму реалізації необробленої деревини постійними лісокористувачами, створення прозорого механізму біржового ціноутворення на конкурентних засадах Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі провести у місячний строк конкурс із визначення бірж для організації та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству оборони, Міністерству екології та природних ресурсів, Державному агентству лісових ресурсів, іншим органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства – постійні лісокористувачі, щокварталу надавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію щодо обсягів заготівлі деревини за всіма видами рубок за сортиментами, у тому числі, запропонованих для продажу на аукціонах.

4. Державній митній службі здійснювати митне оформлення експортних поставок деревини лише за умови підтвердження придбання її на товарних біржах, які за результатами конкурсу визначені такими, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 2012 р. №

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини

Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок реалізації всієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють її заготівлю як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

біржові торги – торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі учасниками біржових торгів за товарами, допущеними до реалізації на біржі, в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі. Для цілей цього Положення біржові торги можуть організовуватись як:

біржовий аукціон (далі – аукціон) – спосіб проведення біржових торгів, що передбачає продаж кожного із заявлених лотів покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів;

постійно діючі біржові торги – біржові торги за технологією, встановленою правилами біржі, яка передбачає постійну можливість виставлення заявок на продаж та/або на купівлю деревини протягом робочого тижня;

спеціалізовані біржові аукціони (далі – спеціалізовані аукціони) – біржові аукціони за участю виключно суб’єктів господарювання, які мають власне целюлозно-паперове і фанерне виробництво та виробництво з виготовлення деревних плитних матеріалів;

заявка на купівлю – пропозиція щодо купівлі необробленої деревини, яка є офертою покупця, стосовно придбання обраного ним лота з оприлюдненого біржею переліку заявок на продаж та оформлена документом згідно з правилами біржової торгівлі;

заявка на продаж – пропозиція з продажу необробленої деревини, яка є відкритою офертою продавця та оформлена документом згідно з правилами біржової торгівлі, що надсилається товарній біржі продавцем, у якій зазначаються обсяг необробленої деревини, порода, її якісні характеристики та стартова ціна;

крок аукціону – величина, на яку змінюється ціна лота під час проведення аукціону;

лот – партія необробленої деревини за породами і сортиментами згідно з державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні;

необроблена деревина – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки;

організатор аукціону – товарна біржа, яка внесена до переліку товарних бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини, та на яку продавцем виставлено заявку на продаж необробленої деревини;

покупці – особи, які мають намір придбати необроблену деревину відповідно до умов біржових торгів та уклали договір про надання брокерських послуг із членом товарної біржі, на якій проводяться біржові торги;

продавці – постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю деревини на території України в порядку, встановленому законодавством, є членами товарної біржі або уклали договір про надання брокерських послуг із членом товарної біржі, на якій проводяться біржові торги;

протокол аукціону – документ, що оформлюється товарною біржею за результатами торгів на аукціонах (спеціалізованих аукціонах), фіксує акцепти учасників торгів щодо укладення договорів купівлі-продажу (біржових угод) стосовно лотів, які торгувалися на таких торгах, та підписується продавцем та переможцем аукціону;

стартова ціна – ціна, визначена продавцем, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні (спеціалізованому аукціоні), з урахуванням плати за відпуск деревини на пні та цінової пропозиції на ринку продажу лісоматеріалів необроблених;

учасники біржових торгів – члени товарної біржі, біржові брокери.

3. Обсяги деревини, що використовуються постійними лісокористувачами для розвитку матеріально-технічної бази, а також для інших потреб, зазначених у пункті 1 цього Положення, погоджуються постійними лісокористувачами з Мінекономрозвитку у визначеному ним порядку.

Ціна деревини, що відпускається для власного виробництва, встановлюється на рівні цін, що склалися на дату останнього аукціону.

4. Аукціони (спеціалізовані аукціони) з продажу необробленої деревини проводяться один раз на квартал. Участь в аукціонах (спеціалізованих аукціонах) можуть брати лише резиденти – суб’єкти господарювання, які займаються переробкою деревини на території України.

5. Технологічна сировина, баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону реалізуються лише на спеціалізованих аукціонах, участь у яких можуть брати тільки суб’єкти господарювання, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво.

Перелік учасників спеціалізованих біржових аукціонів визначається Мінекономрозвитку.

6. Необроблена деревина, придбана на аукціоні (спеціалізованому аукціоні), призначена виключно для переробки та не підлягає продажу (перепродажу) в необробленому вигляді іншому резиденту.

7. Необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористувачами на аукціонах (спеціалізованих аукціонах), а у разі нереалізації така деревина підлягає продажу на постійно діючих біржових торгах, у тому числі для експорту з укладенням та реєстрацією біржових угод відповідно до Закону України “Про товарну біржу” та правил біржової торгівлі.

8. У разі проведення товарною біржею аукціонів (спеціалізованих аукціонів), постійних біржових торгів з продажу необробленої деревини в електронній формі документи можуть бути надані учасниками аукціонів (спеціалізованих аукціонів), постійних біржових торгів у вигляді електронних документів з обов’язковим додержанням вимог законодавства України, що регулює обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису.

9. Товарні біржі, включені до переліку товарних бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини, на підставі міжбіржових угод забезпечують в електронному вигляді взаємодію між собою з питань обміну інформацією щодо укладення біржових угод купівлі-продажу деревини, партій необробленої деревини за породами і сортиментами згідно з державними стандартами, що пропонуються для продажу.

10. Реалізація необробленої деревини здійснюється на товарних біржах, включених до переліку товарних бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини.

11. Не допускається подання заявок продавцями на одну й ту саму партію товару більше ніж на одну товарну біржу.

12. Товарна біржа оприлюднює звіт про результати біржових торгів на власному веб-сайті в мережі Інтернет та подає звіт на паперових та/або електронних носіях Мінекономрозвитку в порядку, строки та за формою, що встановлені Мінекономрозвитку. Інформація про результати біржових торгів на товарних біржах оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом десяти робочих днів з дати її одержання.

Конкурс з визначення бірж для організації та
проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини

13. Для організації та проведення біржових торгів Мінекономрозвитку проводить конкурс із визначення бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини (далі – конкурс), визначає за результатами конкурсу переможців і укладає з ними договір про організацію та проведення біржових торгів (далі – договір), на підставі якого вносить таку біржу до переліку товарних бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини.

14. Для проведення конкурсу Мінекономрозвитку утворює конкурсну комісію (далі – комісія) у складі не менше п’яти осіб, з яких одна особа є представником Держлісагентства.

15. Персональний склад комісії та положення про неї затверджуються Мінекономрозвитку.

16. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу опубліковується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку і містить такі відомості:

мета проведення конкурсу;
дата, час і місце проведення конкурсу;
строк прийняття документів;
обов’язкові вимоги до учасників конкурсу;
адреса, за якою подаються документи;
номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсу;
порядок одержання інформації про умови конкурсу;
критерії визначення переможця конкурсу.

17. У конкурсі можуть брати участь товарні біржі, які утворені, здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про товарну біржу”, Господарського кодексу України і подали до Мінекономрозвитку заявку на участь у конкурсі із зазначенням найменування, місцезнаходження біржі, складу посадових осіб (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, а також номерів контактних телефонів. До заявки додаються:

1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
2) нотаріально засвідчена копія установчих документів;
3) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідною відміткою органу статистики;
4) правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів (зборів учасників) про їх затвердження, завірені підписом керівника товарної біржі, що скріплений печаткою біржі;
5) довідка про технічні можливості торгових систем для забезпечення організації аукціонів (спеціалізованих аукціонів) та постійно діючих біржових торгів, яка містить інформацію про:

– кількість, обсяг біржових угод, укладених протягом року, що передує даті подання заявки на конкурс, та протягом звітного року на дату подання заявки на конкурс;

– наявність торгових систем, програмно-апаратних комплексів, які використовуються товарною біржею для проведення біржових торгів на постійній основі, зокрема проводяться товарною біржею в електронній формі, наявність та/або відсутність віддалених робочих місць учасників біржових торгів, електронних табло, відокремлених приміщень для персоналу біржі, штатних ліцитаторів;

наявність:

– не менш як п’яти ліній міського та міжміського телефонного зв’язку;
– електронної пошти та власного веб-сайта (із зазначенням їх адрес) в Інтернеті;
– штатних сертифікованих спеціалістів з питань фінансового моніторингу;

розмір плати за надання біржею послуг за останній рік відповідно до правил біржової торгівлі (у відсотках);

відпрацьованих та закріплених у документах товарної біржі систем збору, обробки і розповсюдження інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку необробленої деревини;

6) довідка про наявність/відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

7) довідка про наявність/відсутність простроченої заборгованості із заробітної плати;

8) довідка про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно біржі, видана державним органом з питань банкрутства.

18. Заявка на участь у конкурсі подається до Мінекономрозвитку в запечатаному конверті із зазначенням найменування та місцезнаходження товарної біржі, коду згідно з ЄДРПОУ, розрахункового рахунка та опису доданих документів.

Подані до Мінекономрозвитку документи реєструються секретарем комісії у спеціальному журналі за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, за датою їх реєстрації у Мінекономрозвитку, а у разі подання їх нарочним – за датою їх вручення секретарю комісії, що завіряється підписом уповноваженої особи товарної біржі у спеціальному журналі.

На письмовий запит товарної біржі комісія підтверджує протягом двох днів з дня його отримання факт надходження заявки товарної біржі із зазначенням дати та часу надходження.

Товарна біржа може відкликати подану заявку до закінчення строку прийняття Мінекономрозвитку заявок.

Заявки на участь у конкурсі, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

19. Конкурс проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

20. Комісія протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання заявки на участь у конкурсі:

1) приймає за результатами розгляду поданих відповідно до пункту 17 цього Положення документів рішення стосовно участі товарної біржі в конкурсі з урахуванням того, що до участі в конкурсі не допускаються товарні біржі, які:

 • подали документи не в повному обсязі або такі, що оформлені з порушенням установлених вимог;
 • подали документи, що суперечать цьому Положенню, законодавству України, яке регулює відносини щодо торгівлі товарними ресурсами, у тому числі правилам біржової торгівлі;
 • визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • перебувають у стадії ліквідації;
 • мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • не відповідають вимогам, визначеним у підпункті 5 пункту 17 цього Положення;

2) визначає переможців конкурсу з товарних бірж, допущених до участі в конкурсі.

21. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

 • зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал;
 • технічні можливості та досвід роботи персоналу товарної біржі з організації та проведення біржових торгів;
 • розмір плати за користування послугами товарної біржі.

22. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 та оприлюднює їх в оголошенні про проведення конкурсу.

Сума зважених коефіцієнтів за критеріями не перевищує 1.

23. Під час проведення засідання члени комісії оцінюють кожну товарну біржу окремо шляхом присвоєння за визначеними критеріями балів від 0 до 10, множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання одержаних показників.

За результатами проведення оцінювання товарної біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланк оцінювання біржі за формою, встановленою Мінекономрозвитку, і передають його секретареві комісії.

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання товарної біржі додає бали за кожною товарною біржею, нараховані членами комісії, складає і підписує звіт про оцінювання товарної біржі за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

Заповнені бланки та звіти про оцінювання товарної біржі зберігаються в установленому порядку разом з іншими документами, пов’язаними з проведенням конкурсу, в Мінекономрозвитку.

24. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звітах про оцінювання товарних бірж, комісія визначає переможцями конкурсу товарні біржі, які набрали 7 і більше балів.

У разі рівної кількості балів у кількох товарних бірж комісія розглядає дані, наведені у бланках оцінювання товарних бірж, і пропонує визначити переможцями конкурсу товарні біржі, які набрали найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

25. Рішення щодо визначення переможців конкурсу приймається комісією на закритому засіданні в присутності не менше двох третин його складу, у тому числі голови комісії, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

26. Конкурс оголошується комісією таким, що не відбувся, у разі, коли:

 • до участі у конкурсі допущено менше ніж дві товарні біржі;
 • договір з переможцем конкурсу не укладений протягом п’яти днів з дня оприлюднення оголошення про результати конкурсу.

Оголошення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, оприлюднюється комісією на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

27. Рішення комісії про визначення переможця конкурсу у триденний строк оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та доводиться до відома товарних бірж у письмовій формі.

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється у п’ятиденний строк на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Інформація про хід проведення конкурсу не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством.

28. Між Мінекономрозвитку та переможцем конкурсу укладається договір про організацію та проведення біржових торгів відповідно до Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України не пізніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсу.

Після підписання договору товарна біржа вноситься до переліку товарних бірж, які мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини, порядок ведення якого встановлюється Мінекономрозвитку.

За недотримання вимог цього Положення, порушення умов власних правил біржової торгівлі, регламентів аукціону товарні біржі виключаються з переліку товарних бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини.

Перелік товарних бірж, що мають право на організацію та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини, виключення з цього переліку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Організація аукціонів (спеціалізованих аукціонів)

29. Організацію проведення аукціонів (спеціалізованих аукціонів) здійснюють товарні біржі відповідно до цього Положення, власних правил біржової торгівлі та регламенту аукціону.

30. Аукціони (спеціалізовані аукціони) проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.

31. Заявки на продаж подаються продавцями на товарну біржу не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів.

32. Заявки на продаж подаються продавцями на товарну біржу за лотами. Обсяг лота визначається в розмірі транспортної партії або кратному їй. Лоти формуються окремо за кожною породою деревини з урахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до стандартів. Крім того, у заявці обов’язково зазначаються: якісні характеристики товару, умови оплати, місце та умови поставки.

33. Ціни у заявках та договорах купівлі-продажу (біржових угодах) зазначаються у гривнях на єдиних умовах поставки зі складу продавця. Рівень цін враховує базисні умови постачання (верхній, нижній склад продавця).

34. На підставі отриманих від продавців заявок на продаж товарна біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні (спеціалізованому аукціоні), кількість та розміри лотів, якісні характеристики, стартову ціну лота, крок аукціону, умови поставки.

35. З метою своєчасного інформування покупців товарна біржа не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення аукціону (спеціалізованого аукціону) оприлюднює в офіційному друкованому виданні, а також на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону (спеціалізованого аукціону), відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, стартову ціну лотів, крок аукціону щодо кожного лота, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні (спеціалізованому аукціоні), розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

36. Ціни на аукціоні (спеціалізованому аукціоні) формуються вільно.

37. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.

38. Покупець має право придбати на аукціоні (спеціалізованому аукціоні) необроблену деревину виключно відповідно до лота, який визначений у його заявці на купівлю.

39. Приймання товарною біржею заявок на купівлю/продаж починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону (спеціалізованого аукціону).

40. Для участі в аукціоні (спеціалізованому аукціоні) покупці необробленої деревини подають заявку про участь в аукціоні (спеціалізованому аукціоні), до якої додаються:

1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

2) копії установчих документів, завірені печаткою покупця;

3) довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;

4) документ (копія платіжного доручення, завірена печаткою покупця), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

41. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п’яти відсотків початкової вартості лота для аукціонів та одного відсотка початкової вартості лота для спеціалізованих аукціонів з урахуванням вимог, визначених у пунктах 51 – 54 цього Положення.

Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок товарної біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону (спеціалізованого аукціону).

42. Якщо покупці, які подали заявки на купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону (спеціалізованого аукціону). У разі коли покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок повертається після надання товарній біржі оригіналу укладеного договору купівлі-продажу.

43. Приймання заявок на участь в аукціоні (спеціалізованому аукціоні) припиняється за день до його проведення.

44. Реєстрація учасників аукціону, визначення переможця аукціону проводиться відповідно до правил біржової торгівлі, регламенту аукціону.

45. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону, визначеного регламентом аукціону.

46. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця вартість цього лота знижується відповідно до кроку аукціону і він у цей самий день виставляється на торги за новою ціною.

47. Результати аукціонів (спеціалізованих аукціонів) оприлюднюються на офіційному сайті біржі протягом двох робочих днів після їх завершення.

Постійно діючі біржові торги

48. Не продана під час проведення аукціонів (спеціалізованих аукціонів) деревина виставляється продавцями на постійно діючі біржові торги відповідно до правил біржової торгівлі.

49. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п’яти відсотків початкової вартості лота для біржових торгів з урахуванням вимог, визначених у пунктах 51 – 54 цього Положення.

Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок товарної біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону (спеціалізованого аукціону).

50. Результати постійно діючих біржових торгів оприлюднюються щодня на офіційному сайті біржі протягом двох годин після закриття торгової сесії.

Укладення форвардних угод

51. Продаж необробленої деревини на аукціонах (спеціалізованих аукціонах) може відбуватися на умовах форвардної угоди з відстроченням терміну виконання зобов’язань до одного року.

52. Сума гарантійного внеску за форвардними угодами визначається у розмірі одного відсотка початкової вартості лота.

53. У протоколі торгів зазначається термін виконання зобов’язань за форвардною угодою.

54. Форвардна угода, укладена в результаті аукціону (спеціалізованого аукціону), вважається такою, що набрала чинності, після сплати покупцем:

 • не менше ніж 32 відсотків її вартості – у разі укладення форвардної угоди з відстроченням терміну виконання зобов’язань до 3 місяців;
 • не менше ніж 16 відсотків її вартості – у разі укладення форвардної угоди з відстроченням терміну виконання зобов’язань від 3 до 6 місяців;
 • не менше ніж 8 відсотків її вартості – у разі укладення форвардної угоди з відстроченням терміну виконання зобов’язань від 6 до 9 місяців;
 • не менше ніж 4 відсотків її вартості – у разі укладення форвардної угоди з відстроченням терміну виконання зобов’язань від 9 місяців до 1 року.