Середньозважені біржові ціни

Середньозважені біржові ціни на сiльськогосподарську продукцiю, продукти її переробки та продовольство, які склалися на акредитованих товарних бiржах України.